Вашият интернет доставчик

Бизнес услуги

Бизнес услуги от Сърница НЕТ

Ние можем да Ви предложим изграждане на интернет мрежи, LAN-мрежи, VPN-свързаност. Нашите специалисти са добре обучени професионалисти, които да отговорят адекватно на Вашите изисквания и нужди.


Изграждане на LAN мрежа:
  • Проектиране;
  • Окабеляване;
  • Включване на компютри, принтери (ако има мрежови) в мрежата и споделяне на файлове и директории;
  • Администриране на мрежовото оборудване - рутери, суичове, и др.


Изграждане на оптични мрежи и трасета:
  • Доверете се на нашия опит при проектирането и изграждането на оптична мрежа;
  • Прокопаване и прокарване на оптични трасета;
  • Наем на оптични влакна;

Изграждане на безжична мрежа:
  • Поставяне на Accsess  Points;
  • Добавяне и инсталиране на PCI карти или USB устройства за безжична мрежа;
  • Настройване на мрежата;

Изграждане на VPN мрежа:
VPN е виртуална частна мрежа, чрез която се извършва криптирано свързване между отделни компютри, които не се намират в една мрежа. Т.е. чрез изградена VPN връзка Вие можете да свържете компютрите на своите офиси, намиращи се на различни места в страната или чужбина, както и да позволите на свои служители да извършват своята дейност отдалечено. Тази свързаност се осъществява чрез Интернет, чрез изграждането на VPN се криптира и защитава фирмената информация.