Вашият интернет доставчик

Сърница - НЕТ

Сърница нет предоставя съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Нашето портфолио включва услуги като високоскоростен Интернет достъп, услуги за пренос на данни през високоскоростни оптични мрежи,цифрова и аналогова телевизия чрез кабелна технология от последно поколение – оптика до вашият дом или оптика близо до вашият дом .

Сърница Нет има покритие в следните населени места:
  • община Сърница
  • община Доспат
  • община Борино
  • община Девин

Посредством оптичната ни мрежа позволяваща скорост на пренос на данни до 10Gbps, гарантираме постоянно достижими скорости на избраната от вас услуга.